Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Privacywet (GDPR)

Privacyverklaring (beknopte versie)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de BKSC,

     A. De Baeckestraat 12 te 8200 St-Michiels Brugge,

Voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

Indien u niet wil dat wij bepaalde gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dit mee te delen op bkscbrugge@gmail.com.

Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze over te dragen.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u hier of kan u op eenvoudige vraag inkijken bij de leden van het bestuur.