Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag  (API)

Het meldpunt wil vroege detectie van problemen mogelijk maken, voor eerste opvang zorgen en – indien gewenst – gericht doorverwijzen voor volgende stappen.  Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag kan ook gecontacteerd worden voor vragen over of meldingen van verbale of fysieke agressie, pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ...

Dit kan op volgend, uitsluitend hiervoor bedoeld e-mailadres APIBKSC@gmail.com

Heeft U vragen of klachten rond ongewenste intimiteiten, pestgedrag of elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag dan kan u terecht bij de volgende bestuursleden. Zij zijn de aanspreekpunten (API) binnen  onze club.

Olivier Van Steen

 

Uiteraard kan u ook bij andere bestuursleden terecht.

 

Deze zaken worden uitvoerig besproken in het AO nr1, u kan dit hier doornemen.

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Dat bepaal jij zelf. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: intimidatie, stalking, discriminatie, etc.

Grensoverschrijdend is subjectief

Jij bepaalt zelf welk gedrag of welke handeling voor jou grensoverschrijdend en/of ongewenst is. Het oordeel of bepaalde gedragingen (verbaal of lichamelijk) toelaatbaar zijn of niet, is subjectief en persoonlijk. Soms is het ook cultureel of maatschappelijk bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Maak daarom altijd duidelijk wat voor jou wel of niet kan. Daarom is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk, om misverstanden te vermijden.