Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Op het leren (kunst)schaatsen staat geen leeftijd maar om lid te kunnen worden van onze club moet je toch minstens 4 jaar oud zijn.

Ook verwachten we dat het kandidaat lid toch enige stabiliteit op het ijs vertoont, dat wil zeggen, los van de boord kunnen blijven staan op het ijs (in evenwicht) en zich voorwaards kunnen verplaatsen tot het midden van de piste zonder al te veel te vallen.

Na het nemen van een proefles, kan u beslissen of u al dan niet lid wenst te worden.

Om lid te worden volstaat het om het lidgeld op de clubrekening te storten en een inschrijvingsdocument in te vullen.

Het inschrijvingsdocument vindt u onderaan deze pagina of u kan ook online inschrijven

LIDGELD:  BELANGRIJKE MEDEDELING

Wij zien ons genoodzaakt het lidgeld te vermeerderen met 160 euro. Dit omdat de kassa en bar tijdens de trainingsuren niet meer geopend zullen zijn.

Met andere woorden betaalt het lid de inkom aan de club ipv aan de kassa.

De voorwaarde met datum komt te vervallen

DUS:

135 + 160 euro (295euro) 

Belangrijk om weten is dat men per schaatsbeurt de toegang NIET meer apart dient te betalen. (4 euro per beurt). 

De extra 160 euro dekt met andere woorden de inkom voor de 2 lessen / week + de extra beurt op zaterdag avond (vrije training).

Mogen wij vragen aan zij die zich reeds inschreven en lidgeld betaalden 160 extra over te maken op de clubrekening (met vermelding extra, naam en voornaam lid)

Wat betreft de competitieve leden zal een extra forfait van 35 euro worden aangerekend.

Met andere woorden

Recreatief lid,         295 Euro

 

Competitief lid,       320 Euro

 

Te storten op BE12 3631 0300 9592 met vermelding van de naam en voornaam van het lid.

In dit lidgeld zijn inbegrepen 2 lessen per week,  de verzekering en de inkom.

Belangrijk om weten is dat de korting van 10 euro per bijkomend lid uit hetzelfde gezin blijft gelden.

Wie later tijdens het lopende seizoen instapt ziet natuurlijk zijn lidgeld aangepast !

Instappen tijdens de maand

      november        270 euro

      december        220 euro

      januari             170 euro

      februari            100 euro

Nog vragen? contacteer ons via bkscbrugge@gmail.com

Printbare versie inschrijvingsdocument

Proefles

Zoals aangegeven kan iedereen 1 maal een proefles nemen alvorens te beslissen lid te worden.

Voor een proefles sluit u aan bij de groep sterretje 1- 2, m.a.w. u wordt verwacht op zaterdag of zondag van 12u15 tot 13u15.

Deze proefles is gratis afgezien van de inkom ijsbaan (4 euro) en de eventuele huur van kunstschaatsen (3 euro)

Teneinde een proefles bij te wonen kan u zich hier inschrijven

Gelieve bij aanvang uw naam te melden aan de trainster