Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Feestcomité

 Een sportclub is meer dan enkel een plaats waar je aan sport doet maar heeft ook een pedagogisch of opvoedkundig luik, tevens heeft een sportclub ook als uitgangspunt diversiteit hoog in het vaandel  en brengt mensen bij elkaar welke in onze maatschappij samenleven, op het vlak van gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit,…

Om hierbij te slagen hebben we nood aan ouders, sympathisanten… welke zich soms kunnen vrij maken om een helpende hand uit te steken bij evenementen ed. Daartoe werd  een feestcomité opgericht waarbij geïnteresseerden zich kunnen aansluiten en welke onder meer instaat voor de organisatie van bij voorbeeld het BKSC ontbijt, het BKSC feest…

Voor verdere info hieromtrent verwijs ik graag naar de heer Nicky Herssens, herssens.nicky@gmail.com. Ook mevrouw Kelly DeJaeger is een aanspreekpunt (mama van Yara en Saartje Lannoo).

Uiteraard kan u altijd terecht bij het bestuur of de trainsters met vragen en of opmerkingen.

Het team,

bkscbrugge@gmail.com